1. Kuruluş Dönemi ve Şekli

1. Kuruluş Dönemi ve Şekli:

Derneğimiz 1994 yılında, PTT Teknikerleri Derneği adı altında Genel Merkezi Ankara olmak üzere, PTT Kurumunda çalışan Meslek Yüksek Okulu mezunu TEKNİKER’LERİN birlikteliğiyle kurulan bir sivil toplum kuruluşudur.

1995 yılında PTT kurumunun, Posta Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü olarak ikiye ayrılmasına müteakip, Derneğimiz 2. Olağan Genel Kurulunda alınan karar gereğince, isim değişikliğine giderek Türk Telekom Teknikerleri Derneği olarak adını değiştirmiştir.

Telekomünikasyon sektörü, göstermiş olduğu hızlı gelişime ve sektörel bazdaki özel girişimlerin köklü kuruluşlar haline gelmesi sonucunda, personel istihdamında ciddi rakamlara ulaştığı görülmüştür.

Bu istihdamlarda meslektaşlarımızın ciddi bir orana sahip olması nedeniyle gelen üyelik ve mesleki dayanışma teklifleri de dikkate alınarak, Derneğimizin adının 4. olağan genel kurulumuzda TELEKOMÜNİKASYON TEKNİKERLERİ DERNEĞİ olarak değiştirilmesi zorunlu hale gelmiştir..