6. Türk Telekom Dışında Yapmış Olduğu Çalışmalar

6. Türk Telekom Dışında Yapmış Olduğu Çalışmalar

Derneğimizin kuruluş amaçları doğrultusunda;

– Diğer Kamu Kuruluşlarında çalışan TEKNİKER’lerle görüşmeler yapılarak unvan uygulamaları ve yaşanan sıkıntılar ile ilgili bilgi toplanarak, edinilen bilgiler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileriyle görüşmeler yapılmıştır.

– Özel sektör ve serbest piyasada çalışan TEKNİKER’lerle görüşmeler yapılarak çalışma hayatında karşılaştıkları sıkıntılar hakkında bildi toplanmıştır. Bu bilgiler çerçevesinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla Bayındırlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler yapılarak Teknikerin Görev-Yetki ve Sorumluluğunun belirlenmesi ve iş hayatında uygulamaya geçirilmesi çalışmaları yapılarak meslektaşlarımızı rahatlatıcı kazanımlar elde edilmiştir.

– Mezuniyet branşı dikkate alınarak kurulmuş olan TEKNİKER Dernekleri ve Vakıflarıyla görüşmeler yaparak, ünvanımız’ın tüm sektörlerde karşılaştığı sorunlara ortak çözüm bulmak ve Türk Tekniker Odaları Birliğinin kuruluşunu sağlamak amacıyla, TEKNİKERLER BİRLİĞİ DERNEĞİNİN kuruluşunu gerçekleştirilmiştir.

– Türkiye Büyük Millet Meclisinde Temsil edilen Siyasi Partilerin Yöneticileri ve Millet Vekilleri ile görüşmeler yapılarak TEKNİKER mesleğinin çalışma hayatında karşılaştığı sorunlar anlatılarak 3795 sayılı kanun gereği ilgili bakanlıklarca çıkarılması gereken yönetmeliklerin tamamlanması ve TEKNİKER mesleği mensuplarının oda çatısı altında toplanabilmesi için verilen Kanun Teklifinin yasalaşabilmesi için yardımları istenmiştir.