3. Yönetim Kurulu Organizasyonu

3. Yönetim Kurulu Organizasyonu

Dernek Yönetim Kurulumuz, 11 kişi olup aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmıştır.

– Genel Başkan

– Genel Başkan yardımcısı

– Genel Sekreter

– Genel Mali Sekreter

– Genel Teşkilatlanma Sekreteri

– Eğitim ve İletişim Sekreteri

– Sosyal Hizmetler Sekreteri

– Sekreterya Yardımcılıkları