4. Kurum İçerisindeki Organizasyonu

4. Kurum İçerisindeki Organizasyonu

Derneğimizce,
Türk Telekom Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, İl Telekom Müdürlükleri ve Müstakil Ünite Müdürlüklerinde çalışan her Tekniker üye olarak adledilir.

Derneğimizin yaptığı çalışmaları iletmek, sorumlu olduğu yerlerde çalışmaları takip etmek, Genel merkezle irtibat kurarak sorunları aktarmak gidermek ve üyelere bilgi aktarmak amacıyla yukarıda yazılı olan tüm Ünite ve Birimlerde Derneğimizi temsilen 1 temsilci üyeler tarafından seçilerek Genel Merkezce görevlendirilir.

Belirli periyotlarda tüm il ve ünite temsilcileri Ankara’da toplanarak yapılan çalışmalar ve genel gidişat üzerinde bilgi alışverişinde bulunurlar.