5. Türk Telekom İçerisinde Yaptığı Çalışmalar

5. Türk Telekom İçerisinde Yaptığı Çalışmalar

Kurum içerisinde çalışan Meslek yüksek okulu mezunu Teknikerlerin, almış oldukları eğitimin ve bununla birlikte kazanmış oldukları TEKNİKER ünvanının getirmiş olduğu hiçbir haktan yararlanamamıştır.

Yapılan bireysel başvurular hedefine ulaşmayıp sonuçsuz kalmıştır. Bireysel çalışmaların sonuçsuz kalması mesleki birlikteliği zorunlu hale getirerek 1994 yılında derneğimizin kurulmasını gerektirmiştir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ‘de, Endüstri Meslek Lisesi mezunlarının istihdam edildiği TEKNİSYEN ünvanı altında istihdam edilen TEKNİKERLERİN kendi mezuniyet ünvanlarında istihdam edilebilmelerini sağlamak ve ünvanlarının getirmiş olduğu görev, yetki ve sorumluluğu kazanarak Kurumun çalışma hayatına aktarabilmek amacıyla;

– Meslek Yüksek Okulları Müdürlükleriyle görüşmeler yapılarak TEKNİKERİN yetiştirilme amacına paralel olarak sanayide üstleneceği rol ile ilgili akademik bilgilerin toplanması,

– Ülkemizdeki Üniversite Rektörlükleri ile görüşmeler yapılarak Kendilerine bağlı Meslek Yüksek Okullarından mezun olan TEKNİKERLERİN ne amaçla yetiştirildiği, verilen eğitimin diğer mesleki gruplara verilen eğitimle ne oranda eşit olduğu ve pratik bilgi ile mi yoksa uygulama ağırlıklı bilgi ile mi donatıldığının akademik bazda değerlendirilmesi,

– Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile görüşmeler yapılarak Meslek Yüksek Okullarının ne amaçla kurulduğu, mezunların istihdamının nasıl ve nerelerde sağlanacağı, istihdamında yetki ve sorumluluğunun neler olduğu, verilen eğitimin lisans eğitimine kıyasla yoğunluk yüzdesi hakkında bilgi toplanması,

– Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler yapılarak Meslek Yüksek Okullarının Kuruluş amacı, Yüksek Öğretim bünyesine alınmasının gerekliliği, teknik eğitim veren orta öğrenim kurumlarında verilen eğitimle kıyası, TEKNİKERE resmi ve özel sektörde düşünülen rol, TEKNİKERİN görev-yetki ve sorumluluğu ile ilgili alınan bilgiler doğrultusunda başlatılan çalışmalar,

– Devlet Personel Başkanlığı ile, toplanan bilgiler doğrultusunda, Devlet hiyerarşisinde olması gereken yer hakkında görüşmeler ve toplantılar yapılarak TEKNİKERİN yeni yerinin belirlenmesi ve uygulamasının ne şekilde olacağı ile ilgili çalışmalar,

– Avrupa Ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde Yüksek Teknik Eğitim veren Ülkemizdeki Meslek Yüksek Okulları dengi okullardan mezun olan kişilerin sanayideki yeri ve ne şekilde istihdam edildikleri ile ilgili yapılan araştırmalar,

– Türk Telekomünikasyon A.Ş. yetkilileri ile, yapılan çalışmalar sonucunda toplanan bilgilerin değerlendirilmesi amacıyla toplantılar yapılarak, TEKNİKER ünvanı’nın gerekliliği, kuruma kazandırabilecekleri, ara kademe iş gücü elemanı olarak iş akışındaki rolünün kuruma getireceği kazancın ne olacağı, kurum hiyerarşisindeki yerinin almış olduğu eğitime göre nerede olabileceği ile ilgili, çalışmalar yapılmış olup, bu çalışmaların sonucunda,

– 1997 yılında Kurumun talebi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile TEKNİKER kadrosu ihdas edilmiştir.

– TEKNİSYEN, BAŞTEKNİSYEN, TEKNİK AMİR ve TEKNİK UZMAN kadrosuyla istihdam edilen Meslek Yüksek Okulu Mezunları kendi asli ünvanları olan TEKNİKER ünvanına, Türk Telekom Yönetim Kurulu Kararıyla atamaları yapılmıştır.

– TEKNİKER Kurum hiyerarşisinde, Yüksek Öğretim görmüş Meslek Yüksek Okulu Mezunu Teknik Uzmana eşit, Orta Öğretim görmüş Endüstri Meslek Lisesi mezunu Teknik Uzmanın üzerinde yer verilerek, görev, yetki, sorumluluğu ve ücreti bu paralelde belirlenmiştir.

– TEKNİKER’e sicil amirliği yetkisi verilerek, Kurumun sicil amirliği Yönetmeliğinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

– Dernek Yönetim Kurulu olarak İllerdeki üyelerimiz ziyaret edilerek yürütülen ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

– TEKNİKER adı altında üç ayda bir yayınlanan dergi çıkararak üyelerimize yapılan çalışmalar, gerçekleştirilen yeni teknolojiler, Kurumumuz çalışmaları ve yeni yapacağı faaliyetler hakkında teknik bilgiler verilmiştir. Kazanımlar elde edilmiştir.