Kuruluş Amacımız

Kuruluş Amacımız:

Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği; Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalışanlarının içerisinden Yüksek Öğrenim görmüş mesleki kitleyi temsil eden TEKNİKER’lerin birlikteliğiyle kurulan bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimiz, Üniversitelerimizin, 2 yıl süreli Mesleki Yüksek Teknik Eğitim veren Meslek Yüksek Okullarının Teknik Programlarından ön lisans eğitimini tamamlayarak TEKNİKER ünvanı ile mezun olan, her branştaki Türk Telekom çalışanını kapsamaktadır.

ÖZET :

Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği;

1. Kuruluş Dönemi ve Şekli,
2. Kuruluş Amacı ve Gerekçeleri,
3. Yönetim Kurulu Organizasyonu,
4. Türk Telekom İçerisindeki Organizasyonu,
5. Türk Telekom içerisinde Yapmış olduğu Çalışmalar,
6. Türk Telekom A.Ş. Dışında Yapmış Olduğu Çalışmalar,
7. Sonuç,

başlıkları altında sizlere tanıtılarak değerlendirilecektir.