Sıkça Sorulan Sorular

1. Telekomünikasyon Teknikerleri Derneğinin kurumsal kimliğinden bahseder misiniz?

Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği 05 Mayıs 1994 tarihinde 7 kurucu üye tarafından PTT Teknikerleri Derneği adı altında kurulmuştur. 1995 yılında PTT’nin ikiye ayrılması sonucu üye çoğunluğunun Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünde bulunması sebebi ile derneğin adı “Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği” olarak değiştirilmiştir.

 

2. Derneğin yönetim ve organizasyonu nasıldır?

Dernek 13 yönetim kurulu üyesi tarafından yönetilir. Yönetim kurulu 3 yılda bir yapılan genel kurul tarafından seçilir. 13 asil yönetim kurulu üyesi yanında 13 yedek yönetim kurulu üyesi, 3 asil ve 3 yedek denetleme kurulu üyeleri ve 3 asil ve 3 yedek disiplin kurulu üyeleri bulunmaktadır.

 

3. Derneğin merkezi nerededir?

Derneğin genel merkezi Ankara’dadır. Dernek faaliyetlerini Dr. Mediha Eldem Sokak No:71/8 Kocatepe/Ankara adresindeki büroda sürdürmektedir.

 

4. Derneğin taşra teşkilatı varmadır?

Derneğin taşrada herhangi bir teşkilatı veya şubesi yoktur. Taşrada görev yapan üyeler illerdeki temsilcilikler vasıtası ile dernekle irtibat kurmaktadırlar.

 

5. Derneğe kimler üye olabilir?

Herhangi bir meslek yüksek okulunun teknik bölümlerinden mezun olmuş olan ve telekomünikasyon sektöründe hizmet veren bir kamu kuruluşunda çalışan tüm teknikerler derneğe üye olabilirler.

 

6. Derneğe nasıl üye olabilirim?

Dernek genel merkezinde, il temsilcilerimizde veya web sayfamızda bulunan üyelik formunun eksiksiz doldurulması yeterlidir. Doldurulan form genel merkeze fakslanabilir. Ancak asıl formun genel merkeze 2 fotoğraf ile ulaştırılması gerekmektedir( posta veya kargo ile ). Yapılan başvuru yönetim kurulu toplantısında değerlendirilir ve üyeliğe kabul edilenlere kabul edildiklerine dair bir yazı ile bilgi verilir.

 

7. Üye aidatları ne kadardır?

Derneğin üye aidatı dernek genel kurullarında belirlenir. Derneğin şu andaki üyelerden aldığı aidat aylık 6 TL’ dır dır. Üyelerimizin bu aidatı herhangi bir yere yatırmalarına gerek yoktur. Aidatlar maaş bordrolarından aylık otomatik olarak kesilmektedir.

 

8. Üye kimlik kartına nasıl sahip olabilirim?

Derneğe üyeliğiniz kabul edildikten sonra eğer genel merkezde fotoğrafınız varsa üyelik kartınız tarafımızdan on beş gün içerisinde çıkartılacaktır. Daha sonra üyeye ulaştırılacaktır. Bu yüzden sizden üye formu ile birlikte 2 adet fotoğraf istenmektedir.

 

9. Üyelikten nasıl ayrılabilirim?

Herhangi bir gerekçe göstermenize gerek kalmadan dernek üyeliğinden ayrılabilirsiniz. Bunun için ayrılma dilekçenizi dernek genel merkezine ulaştırmanız gerekmektedir.

 

10. Üyelikten ayrıldığımı nasıl öğrenirim?

Dilekçeniz genel merkeze ulaştıktan sonra görevli personel gerekli hazırlıkları yaparak dilekçeyi dernek yönetim kurulu toplantısına sunar. toplantıda ayrılma dilekçeniz okunur ve görüşülür. Yönetim kurulunun uygun görmesi halinde ayrılma isteğiniz kabul edilir ve karar defterine yazılır. Üyelikten ayrıldığınıza dair yazı tarafınıza ve ilgili müdürlüğe yazılır. Yalnız tüzük gereği dernek yönetim kurulu ayrılma taleplerini üç ay içerisinde karara bağlayabilir.

 

11. Derneğin faaliyetleri nelerdir?

Derneğin, üyelerin özlük hakları konusunda ki çalışmalarının yanında eğitim-sosyal ve kültür faaliyetleri vardır. Tamamen üye odaklı bir çalışma yürütülmektedir.

 

12. Özel bir teknikerler günü var mıdır?

3. dönem dernek yönetim kurulunun almış olduğu bir kararla, derneğin kuruluş tarihi olan 5 Mayıs’ın her yıl teknikerler günü olarak ilan edilmiştir ve her yıl bu tarihte kutlamalar yapılmaktadır.

 

13. Sosyal faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz, özel günlerinde üyelerimizin yanında olmaya çalışmaktadır. mutlu günlerinin yanı sıra üzüntülerini de paylaşmak istemektedir. bunun için temsilcilerimizle koordineli çalışmaktayız. Temsilcimiz vasıtası ile üyemizin doğum, düğün, sünnet, atama vb. gibi özel günlerinde o yörenin adetlerine göre Hediye verilmektedir.

 

14. Kültürel faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz?

Ramazan ayında merkezde ve taşrada üyelerimize yönelik iftar yemekleri vermekteyiz. Temsilcilerimiz gerekli organizasyonu yaparak genel merkezi bilgilendirir. Durumu müsait olan yönetim kurulu üyeleri iftar yemeğine katılırlar. Ayrıca genel merkez tarafından da her yıl geleneksel olarak iftar yemeği verilmektedir.

 

15. Diğer derneklerde olduğu gibi derneğinizin de özendirme çalışmaları var mı?

Üyelerimiz gerekli olan bilgileri içeren ve derneğimizin yönetim kurulunu ve temsilci bilgilerini içeren ajandamız her yıl hazırlanarak üyelerimize ulaştırılmaktadır. ayrıca ergilik, rozet, kalem gibi promosyonlar gücümüz oranında yaptırılarak üyelerimize ulaştırılmaktadır.

 

16. Eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz ?

Dernek lisans tamamlama ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. en kısa sürede sonuçlanması beklenen bu çalışma neticesinde üyelerimize lisans tamamlama imkanı sunulacaktır. ayrıca çeşitli dershanelerle yapılan protokollerle çeşitli konularda üyelerimize eğitim imkanı sağlamıştır.

 

17. Hukuksal olarak ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de çalışmaya devam eden veya özelleştirme nedeni ile başka kurumlara geçiş yapan üyelerimizin maddi ve manevi haklarını korumak için bir hukuk bürosu ile çalışılmaktadır. Gerekli olan tüm davalar açılmış durumdadır ve sonuçları beklenmektedir. bu davalarla ilgili daha fazla bilgiyi bizlere ulaşarak alabilirsiniz.

 

18. Dernekle nasıl iletişim kurabilirim?

Mesai saatleri içerisinde Dernek Genel merkezinde telefonlarınıza cevap verecek olan bir personelimiz bulunmaktadır. Her türlü talebinizi personelimize yapabilirsiniz. Ayrıca 0 312 309 36 08 no’lu faksımıza faks çekebilirsiniz.

 

 

Yazışmalar için

 

iletisim[at]teknikerlerdernegi.org.tr mail adresini yada Dr. Mediha Eldem Sokak No:71/8 Kocatepe/Ankara adresini kullanabilirsiniz.