Meslek Yüksek Okulu ve Tekniker

Meslek yüksekokulu, üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarıdır.

İki yıl süreli eğitim verilmektedir. Mezun olma hakkı kazanan öğrencilere, bağlı bulunduğu üniversiteden ön lisans derecesinde diploma verilir. Teknik bölümlerden mezun olan öğrenciler tekniker unvanı kazanır.

Tarihçe

Meslek Yüksek Okullarının açılmasındaki amacı; üniversite kapılarında yığınları önlemenin dışında gerçek anlamda sanayinin ihtiyacı olan ara kademe teknik elemanlarının öğretimini gerçekleştirmektir. Günümüze kadar mezun olanlarının sayısı ortalama 700.000 kadardır ve Türkiye " de ilk eğitim 1911 yılında "Kondüktör Fen Mektebi" adıyla bir okulun kurulmasıyla başlamıştır. 1922 yılında bu okulun adı" Nafıa Fen Mektebi" olarak değiştirilmiş ve öğrenim süresi ortaokulundan sonra iki yıl olarak tespit edilmiştir. 1944 yılında aynı okula sanat ve Yapı Enstitüsü mezunları da alınarak okulun süresi iki yıl oiarak tespit edildi ve mezunlara da " Fen Memuru" yerine tekniker unvanı verildi. 1965 yılında biri Ankara'da diğeri İstanbul'da olmak üzere Tekniker Yüksek Okulu öğrenime açıldı. 1968 yılında Tekniker okullarının tümü, 1971 yılında ise Tekniker Yüksek Okulları kapatıldı. 1974-1975 öğrenim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Meslek Yüksek Okulları açıldı. Meslek Yüksek Okulları lise ve dengi okullardan sonra ilgili bölümlerde 2 yıl yüksek tahsil veren okullardır. 1982 yılında Meslek Yüksek Okulları üniversitelere bağlandı. Meslek Yüksek Okullarının açılma amacı; üniversite kapılarında yığınları önlemenin dışında gerçek anlamda sanayinin ihtiyacı olan ara kademe teknik elamanlarının öğretimini gerçekleştirmektedir.

Türkiye'de ilk planlı ve düzenli teknikerlik eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 59 sayılı kararı ile 1953 yılında başladı. Daha sonra 1968 yılında o zamana kadar elde edilen hakları da ellerinden alınarak kapatılmıştır. Kapatılmanın sonucu olarak binlerce tekniker mağdur edilmiş oldu. Meslek Yüksek Okullarının öğretim hayatma başlatılması kararı ile 1975 yılında okullar eğitim alanındaki yerini almış oldu. Böylece teknikerlik eğitiminde yeni bir dönem başlatıldı. M.E.B bünyesinde eğitime başlayan Meslek Yüksek Okulları mezunları; Talim ve Terbiye Kurulu'nun 26.02.1982 gün ve 300.1862.82 sayılı görüşü ile 7 yıl sonra tekniker unvanına sahip olabildi. Teknikerliğin kanunlaşması ise bundan tam on yıı sonra 12.05.1992 tarihinde 21226 sayılı resmi gazetede 3795 sayılı kanunun yayınlanması ile gerçekleşti.+

kaynak: wikipedi

Bunları da ilginizi çekebilir