SYS Ziyareti

12/11/2014 Tarihinde Bölgemizden bir heyet olarak Ankara’ya gidilerek SYS Yönetimi (Genel Müdür İlhan Hatiboğlu ve ekibi ) yerinde ziyaret edilmiş ve sağlık alanında istanbul 2 Bölge olarak sıkıntılarımız dile getirilmiş, çözüm için doğru adımlar geliştirilmesi talep edilmiştir. 

 Heyet olarak Haber-İş Sendikası adına Özgür Ulaş(İstanbul Anadolu Yak. Haber-İş Sendikası Denetleme Kurulu Başkanı), TETED adına Recep Doğan(İstanbul Anadolu Yak. Telekom Teknik Elemanları Derneği Temsilciler Sekreteri), Telekom Teknikerler Derneği Adına İsmail Taştekin (İstanbul 2 Bölge İl Temsilcisi ) ve Teknikerler Derneği başkanı İsmail  ÖZKAR , Mühendisler Adına Ayşe Şenay ve uzun yıllar hastane süreçlerini bizzat yaşayarak bilen çalışanımız Zöhre Taş katılmıştır.
 Ziyaret olumlu bir havada geçmiş ve bu ilk ziyaretimiz hem SYS’i tanımak, hem de sağlık alanında yaşadığımız sıkıntıları ve beklentilerimizi dile getirmek açısından yararlı olmuştur.
 Son seçimlerde memnuniyetsizliğimizi dile getirmek için gösterdiğimiz çabanın da sorunlarımızın anlaşılmasında farkındalık oluşturduğunu gözlemleme imkânı bulduk.
 SYS Yönetimine aşağıdaki talep ve önerilerimizi sunduk ve alınan cevapları aşağıda sizlerle paylaşmak istiyoruz.
1. Medical Park, Başkent Üniversitesi, Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi, AcademicHospital, Medipol gibi tam teşekküllü, kaliteli sağlık hizmeti veren hastanelerle anlaşılması ihtiyacı. 
a. Göz ve Diş Alanlarında Dünya Göz, Anatolia ve Sistem Göz gibi, diş alanında da Dent İstanbul, Yeditepe Diş gibi tam teşekküllü kaliteli hastanelerle anlaşma sağlanması. 
Örnek olarak Dünya Göz ile daha önceden yapılan tam kapsamlı anlaşmamız kaldırılmıştır.
b. Acıbadem Hastanesi, Florance Nightingale gibi hastanelerle de çoğu özel sağlık sigortalarında olduğu gibi oransal olarak daha yüksek miktarı vakfımızca karşılanacak şekilde anlaşma yoluna gidilmesi.
Cevap: SYS Vakfı, vakıflar tüzüğüne göre kurulmuş, kar amacı gütmeyen ve TT çalışanlarına sağlık alanında SGK’nın ödediğine ilaveten tamamlayıcı sağlık yardımı sunan, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı bir vakıftır.
Gelirlerimiz üye aidatlarımız ve TT Şirketinin çalışanları için verdiği ilave yardımdan oluşmaktadır. 
Son yıllarda özel sağlık hizmetlerindeki fiyat artışına vakıf olarak yetişemez duruma geldik. Bazı özel hastanelerin ( Medical Park vb.) vakfımızdan, bizimle ilk anlaştıkları zamanlara göre 4-5 kat fazla fiyat talep etmeleri nedeni ile anlaşma yapılamadı.
 Ayrıca bu hastaneler zincir hastane olmasına rağmen Anadolu’da farklı fiyat İstanbul’da farklı fiyat uyguladıklarından ve son samanlarda müşteri kapasiteleri de dolu kapasite çalıştığından,  Anadolu’da bizim verdiğimiz ücretlere razı olurken, İstanbul’da hasta kapasitelerini rahatlıkla doldurabildiklerinden, indirim yapmaya yanaşmamaktadırlar.
 İstedikleri fiyatı da vakıf olarak verebilecek gücümüz olmadığından anlaşma sağlanamamıştır.
Ancak ismini verdiğimiz hastanelerle görüşüp anlaşma sağlanması için girişimlerinin devam edeceğini ve bu anlamda önerilere de açık olduklarını dile getirdiler.
 (Maltepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi hastaneleri, Medipol, Gebze’de John Hopkins hastanesi vb. ilaveten ismi verilmiştir)
2. Türk Telekom Şirketler grubu (TTNET, AVEA, Türk Telekom) içerisindeki şirketlere sunulan sağlık hizmetlerindeki kalitenin aynı olmasının sağlanması.
Cevap: TTNET’İn çalışanlarının SYS vakıf üyesi oldukları, fakat Avea’nın çalışanlarının SYS vakfına üye olmadığını, TTNET çalışanları ile TT çalışanlarına sundukları hizmetin aynı olduğunu farklı bir şey olmadığını dile getirdiler. 
Ancak farklı olarak TTNET ve AVEA şirketlerinin kendi çalışanlarına özel sağlık sigortası yaptırdığını ancak TT’nin yaptırmadığını; özel sağlık sigortalarının da vakıfla hiçbir ilgisi olmadığını, tamamen bu iki şirketin yönetimince alınan ve uygulanan bir karar olduğunu bildirdiler.
3. Anlaşmalı hastanelerin personelinin yaşadığı bölgelere göre dağınık bir yapıda bulunması ve hizmet alınmasında mesafe, ulaşım gibi sıkıntılarla tercih edilemiyor olması.
 Yakın bölgelerdeki tam kapsamlı anlaşmalı hastanelerle de anlaşmaların kapsamının daraltılması neticesinde fark ücretleri çıkması neticesinde bu hastanelerden hizmet alınamıyor olması Örnek olarak son dönemde tam kapsamlı anlaşmalı olan hastanelerden Medical Park Hastanesi ve Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi fark alınan hastaneler arasına girmiş, bunun neticesinde bölgede hizmet alınabilecek kaliteli hastane sıkıntısı yaşanmaya başlanmıştır.
Cevap:Bu hususa bu zaman kadar dikkat ettiklerini bundan sonra da bu önerimiz doğrultusunda dikkat edeceklerini ve farklı bölgelerde hizmet alabilmek için anlaşabileceğimiz hastaneler varsa da ayrıca kendilerine iletebileceğimizi  söylediler.
4. Çalışanların SYS vakfı ile ilgili bir sıkıntıları / talepleri olduğunda yetkili kişilere ulaşmada yaşadıkları sıkıntıların aşılması, sabit ve sorunun çözümüne yönelik hizmet etmeyen cevapların verilmesinin önüne geçilmesi ve rutin çağrı merkezi hizmeti dışında SYS Vakfı ile üyeler arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir destek ekibinin üyelerle iletişimi canlı tutmasının ve üyelerin sorunlarının giderilmesinde etkin rol oynamasının sağlanması.
Cevap: Bu konuda kendilerini tanıtmakta yetersiz kaldıklarını kabul ederek,  tanıtıcı eğitimlerle üyelerini bilgilendirme girişimlerinde bulunacaklarını, çağrı numaralarından ve mailden de direkt kendilerine ulaşılabileceğini, bundan sonra,  bu konuda daha fazla eksikliklerini giderme çabasında olacaklarını dile getirdiler. Bölgelerin de tanıtıcı ve bilgilendirici toplantı talep etmeleri halinde birini görevlendirerek o bölgeye gönderebileceklerini ilettiler.
5. Çalışanların SGK’lı birinci derecede yakınlarının da Vakıf Kapsamında hizmet alabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması. (BUNUN İÇİN GEREKİRSE FARKLI PRİM SİSTEMİ OLUŞTURULABİLİR).
Cevap:Vakfın sadece  Telekom çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere hizmet verebileceğini  vakıf tüzük ve yönetmeliklerinde rahatça değişiklik yapamadıklarını  ve farklı bir prim sistemi uygulayamadıklarından bunun sağlanamayacağını, ancak bu amaçla oluşturdukları  VITTA programı ile, programa üye olan  çalışanın SGK’lı eş ve çocuklarının anlaşmalı hastanelerle görüşülerek Vakfın çalışan için ödediği miktar üzerinden yararlanabilmesi hedeflenmiş..
6-Emekli olan çalışanlarımızın SYS vakıf üyeliklerinin devamı için özel bir prim sistemi geliştirilmesi:
Cevap: Anayasanın eşitlik ilkesi gereği bunu yaptıkları takdirde eski emeklilere de uygulamaları gerektiği, uygulamaları durumunda ise vakıf bütçesinin bunu kaldıramayacağı belirtilmiştir. 
Özel sağlık sigortaları gibi bir sistemleri olmadığından farklı prim sistemi ve farklı uygulamalar geliştirmeleri mümkün olmadığı dile getirilmiştir.
Taleplerimizin Karşılanabilmesi Adına Önerilerimiz
1. Vakıf üyelerince gereksiz ve bütçe dışı işlem yapılmasının önüne geçilebilmesi için Özel Sağlık Sigortalarındaki denetim mekanizmalarının SYS’ce de uygulanıyor olmasının sağlanması.
Cevap: Denetlemelerin çok sıkı olduğu, özel sağlık sigortalarından bile iyi sistemleri olduğu, bu alanda tek oldukları  (tamamlayıcı sağlık yardımı) için diğer benzer yeni oluşumların kendilerinden görüş ve bilgi alma ihtiyacı hissettiklerini, bu konuda eksik bir husus olmadığının altını çizdiler.
2. CGM Aracı Partner firmanın fonksiyonlarının, işlerliğinin, performansının ve faydalarının / masraflarının gözden geçirilmesi, vakıf bütçesine katkı sağlayacak şekilde düzenlemelerinin yapılması.
Cevap: CGM Aracı Partner firmanın fonksiyonlarının, işlerliğinin, denetlendiğini, bu iş için aracı kurumlarla çalışmalarının gerekliliklerini anlattılar ve CGM’nin de alanında tek denilebilecek kadar iyi olduğunu belirttiler.
3. Kaliteli hizmetin ve üye memnuniyetinin sağlanabilmesi adına mevcut yapılanma ve işleyiş gözden geçirildikten sonra; gerekiyorsa prim miktarlarının arttırılması, hastanelerle yapılacak anlaşmalara göre farklı prim sistemlerinin geliştirilmesi gibi tedbirlerin alınması.
Cevap: Vakıf yönetmeliği gereği farklı prim sistemi olamayacağından prim miktarını arttırdıkları takdirde tüm üyelerin primlerinin arttırılması gerektiğini, İstanbul’a özel bir sistem kurulamayacağını, ancak harcamaların çoğunun İstanbul’da olduğunu belirttiler. Prim miktarı arttırılırsa, tüm Türkiye için arttırım olacağından bu durumun da üyeler arasında huzursuzluklar yaratacağını dile getirdiler. Çünkü, özel sağlık kurumu olmayan küçük illerde bile prim ödendiği halde, primini ödeyen bu çalışanların herhangi bir özel sağlık kurulumundan yararlanamadığı bahsedilmiştir.
4-Hastahane fark etmeksizin adımıza kesilen faturayı, yardım talep formu ile vakıfa gönderdiğimizde faturadaki kıstaslara göre vakıftan bizim alacağımız yardım bulunmaktadır. Bu yardımların rakamsal olarak değerinin üyelerin inceleyebilmesi için cep telefonları yada internet üzerinden uygulama hazırlanması talep edildi.
Cevap:  Çağrı merkezinden de bu konuda şimdilik destek alınabileceği belirtildi.
5-Yardım talep formu ile gönderilen faturaların, yardım bedellerinin 1 hafta içerisinde hesabımıza yatması gerektiği fakat bu sürenin 1 aya yaklaştığı bilgisi iletildi.
Cevap:  9 Gün içinde yatırıldığını iddia ettiler. Ancak biz sürenin daha uzun olduğunu ve kısaltılması gerektiğin ısrarla vurguladık.
Saygılarımızla.

Bunları da ilginizi çekebilir