Genel Kurul İlanı

 

 

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

TELEKOMÜNİKASYON TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

GENEL MERKEZİN’DEN

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetimi Kurulumuzun 01.06.2021 tarih ve 44 sayılı kararı ile 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 14:00 ’te Derneğimizin Genel Merkezi olan Kültür Mah. Dr. Media Eldem Sokak No:71/8 Kocatepe-Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 25 Haziran 2021 Cuma günü aynı adres ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin katılım sağlaması hususunu önemle rica ederiz.

 

Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Üye Yoklaması
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
 3. Genel Kurul Divan Heyetinin Seçimi
 4. Genel Başkanın Konuşması
 5. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
 6. Geçmiş Dönem Mali Bilançonun Okunması ve Müzakeresi
 7. Denetleme Kurulunun Raporunun okunması ve Müzakeresi
 8. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Geçmiş Dönem Mali Bilanço ve Denetleme Kurulu Raporlarının ayrı ayrı İbrasının yapılması
 9. Gelecek Dönem Tahmini Bütçenin Okunarak, Görüşülmesi ve Onaylanması
 10. Tüzük Tadilatı
 11. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi, Federasyon Delegelerinin Seçimi
 12. Dilek ve Temenniler
 13. Kapanış

 

 

 

 

 

Bunları da ilginizi çekebilir