Derneğimizin Çankırı Karatekin Üniversitesi Ziyareti

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özkar Başkanlığında, Yönetim Kurulundan oluşan bir ekip ve Çankırı il Telekom temsilcileri ile birlikte birlikte, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş’ı makamında ziyaret ederek, Derneğin uzun süredir üzerinde çalıştığı, Sektörde Çalışan Meslek Yüksekokulu Mezunu Teknikerlerin Lisans Tamamlamasına İlişkin konularda yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi vererek, görüş alışverişinde bulunmuşlardır.


Dernek Yönetim Kurulu Başkanı İsmail ÖZKAR, Çankırı Karatekin Üniversitesinin, Üniversitemiz Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi, Enformatik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Murat ARI’nın koordinasyonunda verdiği kurumsal destek ve akademik rehberlikleri sonucunda, hedeflerine ulaşmada önemli mesafe kat ettiklerini ve akademik çevrelerde sempati oluşturduklarını ifade ederek, verdikleri desteklerden ötürü Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş’a ve şahsında tüm Üniversite camiasına teşekkür etti.
Konuşmalarında, Özkar, TTD’nin, 5.000’ i aşkın üyesi ile küresel ekonomide rekabet şartlarını belirleyen bilişim sektöründe önemli sorumluluklar üstlendiğini, üyelerinin büyük bir kısmının, iş dünyasında verimlilik sınırlarını zorlamakta olduğunu ve durumlarını daha iyi hale getirmek için ilave ve farklı nitelikler kazanarak mevcut konumlarını yükseltmek istediklerini ifade etti.


Üniversite Rektörü Ali İbrahim Savaş’da, konuşmalarında, Çankırı Karatekin Üniversitesinin hızlı yapılanmasına dikkati çekerek, üniversite olmanın bir gereği olarak toplumu aydınlatma ve sivil toplum kuruluşlarının akademik temelli çalışmalarına desteklerinin süreceğini ifade ederek, Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin, küreselleşen dünya ekonomisi içerisinde doğru anlaşılması, doğru yapılandırılması ve bir değer olarak şahsiyet kazandırılması çalışmalarında dernek yönetiminin gayretlerinin takdirle karşılandığını ve bu alanda yapılacak çalışmalara yapıcı desteklerinin süreceğini söyledi.

 

Çok sıcak bir ortamda geçen görüşmede konu ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu ve yapılan görüşmede, şu an sektörde önemli bir misyon üstlenen Meslek Yüksekokullarının, toplumun ve iş dünyasının beklentilerini karşılama ve endüstrinin rekabet gücünü arttırmada ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü profilini oluşturma yolundaki arayışlarına, sektörde çalışan teknikerlerin önünün açılmasına ve bu süreçte niteliğin korunarak, sürdürülebilirliğin sağlanması yolu ile kaynakların etkin kullanılmasına ve iş dünyası için büyük önem taşıyan Teknikerlerin motivasyonuna katkı sağlanabileceği ifade edilmiştir.
TELEKOMÜNİKASYON TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

Bunları da ilginizi çekebilir