Genel Müdürümüz Ziyaret Edildi

Şirketimiz Genel Müdürü Sn.Paul DOANY beyi, Ankara Genel Müdürlüğümüzdeki makamında Derneğimiz Genel Başkanı Sn. İsmail ÖZKAR ve Telekomünikasyon Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Mustafa AKYÜZ bey ile birlikte ziyaret ettiler. Ziyaretleri esnasındaki görüşmelere Şirketimiz İnsan Kaynakları Başkanı Sn. K.Gökhan BOZKURT Bey de katılmıştır.
Paul DOANY, Gökhan BOZKURT, Mustafa AKYÜZ, İsmail ÖZKAR
Dernek Başkanlarımız görüşmelerine öncelikle Şirketimiz İnsan Kaynaklarına yeni katılan Mühendis ve Teknikerlerin istihdamlarından dolayı duyulan memnuniyet, sağlanan bu istihdamın bu günlerde kendini iyice hissettiren ekonomik krizde Ülkemiz ve gençlerimiz için ne derece önemli olduğu vurgulanarak, planlanan alımların süreçlerinin çok sağlıklı işlemesi ve bu süreçte görev alan Başkan, Direktör, İl Müdürü ve Tüm Türk Telekom çalışanlarının başarısı olduğu vurgulanarak teşekkür edilmiştir.

 

 

Türk Telekom, Tüm yöneticileri, Mühendisi, Teknikeri, Teknisyeni ve işçisi ile çok büyük bir aile olması, bu insan kaynağı kendi içerisinde kapsam içi, 1. Ve 2.tip iş sözleşmesi ne tabi çalışanları ile birlikte Şirketimizin üretmiş olduğu hizmetleri en sağlıklı şekilde Ülkemiz insanlarına sunduğu, Özelleştirme sürecinin tamamlanarak devir sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren mevcut ve sunulan iş sözleşmelerine tabi olan çalışanlarımızdan Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası gereği birçok çalışan arkadaşımızın ayrılmış olmasının üzüntüsünün yaşandığı ifade edilmiştir.

Bu ifade ile birlikte Aralık 2008 yılı içerisinde yapılan norm çalışması sonucu sunulan iş sözleşmeleri ile ilgili olarak, ücret ve iş güvencesi başlıklarının çalışanlarımızın karar vermesinde zorluk çekmesine neden olduğu ifade edilerek, alternatifli sözleşme çalışmaları yapılıp konularında en iyi olan bu çalışanlarımızın karar vermeleri kolaylaştırılarak Şirketimizde çalışmalarına devam edebilecek ortamın hazırlanması konusu talep edilmiştir.

Genel Müdürümüz ve İnsan Kaynakları Başkanımız konu ile ilgili olarak devir sözleşmesinden bu güne kadar geçen 3 yılı aşkın sürenin yeterince uzun olduğunu, çalışanlarımızın artık bir karar vermesi gerektiğini ifade ederek yol arkadaşlarımıza göndermiş olduğumuz iş sözleşmelerinin bir iş güvencesi olduğunu, yolun sonuna kadar birlikte gitmek istediklerini ifade etmişlerdir.
Sunulan sözleşmelerin ve içeriğinin gözden geçirilebileceğini düşündüklerini, yıl içerisinde bu kararlara ulaşmak istediklerini, bu güne kadar aramızdan ayrılan ve ayrılabilecek olan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerini sunarak sözlerini tamamlamışlardır.
Yapılan görüşme ana hatları ile birlikte bu çerçeve içerisinde yapılmış olup çalışma pozisyonu ne olursa olsun tüm çalışanlarımız ile ilgili konular aktarılmıştır.
Tüm bu konular ile ilgili detaylı görüşmeler İnsan Kaynakları Başkanımız Sn. Gökhan BOZKURT bey ile devam edilmesi görüşülerek

Bunları da ilginizi çekebilir