Sakarya Üniversitesi ile Derneğimiz Arasında Protokol Yapılmıştır.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE DERNEĞİMİZ ARASINDA “İNTERNET TABANLI SERTİFİKA PROGRAMLARI “ PROTOKOL YAPILMIŞTIR

Değerli Meslektaşlarım;

Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler eğitimde yeni ufuklar açmakta, bilgiye erişimi kolaylaştırmaktadır. Diğer taraftan yaşam boyu öğrenme bireylere yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında uzaktan eğitim yaşam boyu öğrenmenin vazgeçilmez araçlarından birisi haline gelmiştir. Teknolojideki gelişmeler, uzaktan eğitim alanında işbirliği olanaklarını ve ortaklıkları artırmaktadır.

Derneğimiz yönetim kurulu olarak E –Learning eğitimleri ile binlerce Tekniker yetiştirmek üzere eğitim veren Sakarya Üniversitesi Yönetimini ziyarette bulunduk. Hocalarımızdan uygulamaları ile Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine verdikleri eğitim hakkında bilgiler aldık, Eğitimlerini almış ve almakta olan öğrencilerin sorunları ile ilgili görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Bu noktadan yola çıkarak Derneğimiz Yönetimi ile Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi arasında bir süredir yapılan ortak çalışma platformu nihayet bitirilmiş ve Sakarya Üniversitesi ile “İnternet Tabanlı Sertifika Programları” için protokol yapılmıştır.
Yapılan Toplantıya Sakarya Üniversitesi Rektör Yrd. Sn. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS, Uzaktan Eğitim Merkez Müdürü Sn. Prof.Dr. Orhan TORKUL Hocamız ile Derneğimiz Genel Başkanı İsmail ÖZKAR, Yönetim kurulu Üyeleri ve Derneğimiz Sakarya İl Temsilcisi, Haluk ARIK katılarak hazırlanan protokol taraflarca imzalanmıştır.

Yapılan protokolde Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkez Müdürü Değerli Hocamız Prof.Dr.Orhan TORKUL Uzaktan eğitimin Ülkemiz eğitimi ve çalışan Teknik Meslek Gurupları için ne denli önem arz ettiğini ve Uzaktan Eğitim Merkezinin yaptığı çalışmaları, Merkezin Laboratuarlarını ve Öğretim Görevlisi akademisyen hocalarımızın çalışmalarını Derneğimiz Yönetimine titizlikle aktardılar.

Telekomünikasyon Teknikerleri Derneğinin Uzaktan Eğitim Projesi, kapsamında imzalanan protokol ile Derneğimizin yürütmekte olduğu Lisans tamamlama projesinede katkı sağlayacak, kredi olarak da muafiyet getirebilecek sertifika programları belirlenmiş olup; program detayları aşağıda belirtilmiştir.

Söz Konusu Sertifika eğitimlerini almak isteyen üyelerimiz Derneğimiz idari personeli ile iletişime geçerek gerekli evraklarını tamamlaması gerekmektedir.

Başlattığımız bu eğitim çalışması ile Derneğimiz üyelerinin Kurum içerisinde daha etkin ve daha verimli olabileceği düşünülmektedir. Derneğimiz yönetimi olarak sizden aldığımız güç ve destekler ile ileride daha büyük projelere imza atacağımızı düşünüyoruz.

Saygılarımızla,

TTD Yönetim Kurulu

Lisans Tamamlama çalışmamızda da katkısı bulunacak Mühendislik Eğitimi içerisinde yer alan Sertifika Programları

Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

Müşteri memnuniyetinin rekabet açısından önemi son yıllarda daha da artarken, bunun firmalara yüklediği temel sorumlulukların bir kısmının satış ve satış sonrası hizmetlerle yerine getirilmesinin maliyetler nasıl karşılanacak? Artan rekabet koşullarında hem yeni pazarlar bulunacak, hem var olma savaşı verilen pazarda tutunulabilecek veya pay artırılacak, hem müşteri odaklı olunacak, hem de rekabet edilebilirlik açısından minimum maliyet ile çözüm sağlanacak.

Firmalar, yukarıda bahsedilen şartlar ve sorunlar ve sorular ile baş edebilmek için, mecburen ellerinde bulunan kaynakları daha etkin kullanmaya yönelmiştir. Bunlardan birincisi mal ve/veya hizmetin üretimden nihai müşteriye ulaşıncaya kadar ki sürecin etkinliğidir.

Acaba ana firma müşterilerine olabildiğince en iyi hizmeti verirken nasıl minimum stokla çalışacak? İster bitmiş ürün isterse ara mamul olsun işletmenin ana hedefi sıfır stok olduğuna göre, müşteriye hızlı ulaşmanın çözümü ne olabilir. Ana firmanın müşterileriyle kurmuş olduğu iletişimin bir benzerini dışarıdan satın almış olduğu mal/hizmet firmalarıyla (tedarikçi) da kurmak, yani ihtiyacı olduğu anda ihtiyaç duyduğu mal veya hizmeti tedarikçi firmalardan alabilmesi bir çözüm yolu olabilir.

Müşteri – ana firma – tedarikçiler arasında oluşan bu süreç Tedarik Zinciri olarak adlandırılmaktadır. Müşteri – ana firma – tedarikçiler arasında kurulacak köprü ile müşteri açısından ana firmanın beklentileri, ana firma açısından müşteri memnuniyeti ve tedarikçilerinden beklentileri karşılanmış olacaktır. Unutulmamalıdır ki ana firma tedarikçilerinin müşterisidir. Dolayısıyla ana firma- tedarikçi arasındaki süreç en az müşteri ana firma arasındaki süreç kadar önemidir.

Özetle; bir işletmenin rekabetçi piyasa şartlarında hayatını devam ettirebilmesi, minimum maliyet, maksimum müşteri memnuniyetini sağlayabilmesi için Müşteri – Ana Firma – Tedarikçiler arasında kurulması gereken ilişki, yani “Tedarik Zinciri” ve onun yönetimi yetkinliği “Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı”nda verilmeye çalışılacaktır.

Kurumsal Kaynak Planlaması Sertifika Programı

Kurumsal Kaynak Planlaması Uzmanlığı Sertifika Programı; işletmelerin üretimden satışa, satın almadan muhasebeye kadar uzanan tüm iş süreçlerinden sorumlu yönetici ve personelin özellikle kurum kaynaklarının planlanmasını ve verimli kullanımını sağlayacak bilgi sistemleri konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi ile donatılmaları amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işletmesinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı uygulamayı düşünen yöneticilerin uygun yazılımı seçmelerinde ve uygulama ekiplerinde görev alacak personelin uygulama projesini yürütmelerinde ihtiyaç duyacakları bilgi program kapsamında sağlanacaktır. Bu program, aynı zamanda, bir işletmedeki farklı birimler arasında entegrasyonun önemi ve nasıl sağlanabileceği açısından da katılımcıların bakış açısının değişmesine neden olacaktır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Sertifika Programı

Yönetim Bilişim Sistemleri sertifika programı; ilgili birimde bilişim sistemlerini oluşturacak, geliştirecek ve yönetecek bilgi seviyesini vermeyi, iş performansının yönetimi ve bu alanlarda mevcut iş süreçleri ile bütünleşmesini sağlayabilecek, katma değer oluşturabilecek yeni yatırım ve iş stratejilerinin oluşturulmasına yönelik bilgilerin katılımcılara aktarılmasını amaçlanmaktadır.
Programın ana hedefi Bilişim Sistemlerini aktif olarak kullanabilen bir yönetim ve teknolojinin iş odaklı kullanımı ile iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve daha karlı iş modellerinin oluşturulmasıdır.
Program sonunda katılımcıların; Web Servis ve Teknolojileri, Ağ ve İletişim Altyapısı, Veritabanı Tasarım ve Yönetimi ile Bilgi Güvenliği konularında teknik birikim edinmiş olmaları, Karar Destek Sistemleri, Bilişim Sistemleri Politikaları, Bilişim Sistemleri Yatırım ve Stratejileri, Bilişim Sistemleri Bütçe Yönetim ve Koordinasyonu, E-İş Modelleri, Dış Kaynak Kullanımı ve benzeri alanlarda çözüm geliştirebilme yeteneğini kazanmış olmaları hedeflenmektedir.
Bilişim alanında kariyerini ve kendisini geliştirmek için bilişim sistemleri bilgi ve becerileri edinmek ve bu alanda çalışıyor olup bilgilerini güncellemek isteyenler “Yönetim Bilişim Sistemleri” sertifika programına katılabilirler.

İleri Excel Sertifika Programı

Excel, Elektronik Tablo Programlarından günümüzde Microsoft firması ve becerilerinden dolayı en çok tercih edilenidir. Bilgisayarların günlük hayatımızda ve iş ortamında artık vazgeçilmez araçlardan olmalarından bu yana neredeyse her bilgisayarda özellikle bir Elektronik Tablo Programı ve özellikle bu anlamda Excel programı vardır ve kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar iş ortamında yapılan işe bağlı olarak hangi program veya programlar kullanılırsa kullanılsın (bahsedilen programlar içinde milyon dolarlar ile ifade edilen programlar da vardır), o programların yanında mutlaka Excel kullanıldığını ortaya koymaktadır. Yani iş ortamında ne yapıyorsanız yapın mutlaka Excel kullanıyorsunuz demektir veya sizi işe alan mutlaka Excel kullanıp kullanmadığınızı bilmek isteyecektir. Excel’i kullanıyor olmanız; hesaplarını daha kısa zamanda ve pratik bir şekilde yapmanızı, grafiklerinizi kolayca tasarlamanızı, tablolarınız için zorluk çekmemenizi, hazır fonksiyonları hesaplarınızı program kullanmadan gerçekleştirmenizi, makro programlama sayesinde rutin olarak yaptıklarınızı program satırları haline getirip işlerinizi kolaylaştırmanızı sağlıyor demektir. Özellikle “Makro Programlama” kısmı, bu kadar çok yaygın olarak kullanılmasına rağmen, birçok Excel kullanıcısının bilmediği ve kullanmadığı, fakat kullanıldığında iş ortamındaki günlük işlemleri nasıl olağan hale getirdiğini ortaya koyması açısından ilginçtir.

“İleri Excel Sertifika Programı”; basitten (temel Excel kullanımından) zora (Makro Programlamaya) tasarlanmış bir programdır. Bu programa; çalışanlar, özellikle mühendisler ve mühendis adayı öğrenciler daha sonra karşılarına çıkacak; “Excel’i hangi seviyede kullanıyorsunuz?” sorusuna en iyi cevabı vermek isteyenler katılabilirler.

 

Bunları da ilginizi çekebilir