Sevgili meslektaşlarımız

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIMIZ

Meslek Yüksek Okulları yalnızca eğitim ve öğretim kurumlarıdeğil, emeğin ve terin paylaşıldığı gerçek hayatın okullarıdır.  Birer Altın bilezik kazanmak için zaman ve çaba harcayan, işe yaradıklarının bilinci ile başlarını huzur içerisinde yastığa koyan, ailelerine ve devletine yük olmadan yetişen gençlerimiz, Tekniker olarak sanayinin ve ekonominin temeli ve teminatıdır.

Bu amaçla;

Yetişen ve yetiştirilen Tekniker meslek mensupları ve Türk Telekom Teknikerleri mesleki kitleleri hedef alınarak, Meslekler arası yeterlilik tartışmasına girebilecek bilgi birikimi ve donanımına sahip bulunmayan Uğur KIRTIL isimli şahıs tarafından sosyal medya ortamı kullanılarak fütursuzca sarf edilen sözlerle küçümsemesi son derece inciltici, üzücü ve hiçbir şartta kabul edilir değildir.

Sizlerde takdir edersiniz ki;

Birlik ve beraberlik toplumsal gücü de beraberinde getirir. Bu gücün önündeki ilk engel ise “Ego”dur. İnsan için de en önemlisorun, benliğine yenilmesi, kendi dışındakilerle bir olmayıbilememesi, becerememesidir.

Bu gerçek üzerinden hareketle;

Şirketimiz saha gücünün %60’ını oluşturan Tekniker meslektaşlarımız ve yine bu kitle tarafından Türkiye Haber İşsendikası Ankara Şube Başkanlığı yönetimine seçilen Uğur KIRTIL, aynı zamanda temsil etmiş olduğu kurumu da zor duruma düşürerek, hiç olmaması gereken bir zamanda infiale neden olabilecek sözler sarf ederek ciddi bir sorumsuzluk örneği göstermiş ve egosuna yenilmiştir. 

Biz Tekniker camiası olarak;

Her zaman göstermiş olduğumuz vakur duruşu koruyarak bu şahsa verilebilecek en güzel cevabı vermiş olacağız. Mesleğimiz ile ilgili yapılan bu söylem karşısında kurum ve kuruluşlarımız ile eşgüdüm içerisinde gerekenin yapılacağını, Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği olarak Türk Telekom A.Ş. çalışanları açısından bir kutuplaşma yaşanmayacak şekilde,gerekli tedbirlerin alınarak bu durumun düzeltilmesi ve kullanılan yanlış cümlenin gereğinin ilgili şahsa karşı hukuki zeminde karşılık verilmesinin çok daha sağlıklı olacağı inancındayız.

Özellikle sosyal medya üzerinden verilen tepkilerin sonlandırılması ve Şirketimiz sosyal medya kurallarının çiğnenmeden yapılmasına özen gösterilmesi hassasiyetine uyulması gerekliliği düşüncesi ile; Tüm meslektaşlarımıza göstermiş oldukları mesleki hassasiyet ve Türk Telekom çalışanlarının birlik ve beraberliğinin zaafa uğratmama anlayışından dolayı teşekkür eder saygı ve sevgilerimizi sunarız. 

TELEKOMÜNİKASYON TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

Bunları da ilginizi çekebilir